L’ASSOCIACIÓ CULTURAL REMEMBER VALENCIA té als seus estatuts els fins següents:

 • Promoure i organitzar activitats culturals, com ara exposicions, conferències, visites guiades, tallers fotogràfic, seminaris i cursos, adreçats a recuperar la memòria de València, especialmente la relacionada amb la fotografia.
 • Recuperar imatges i relats relacionats amb la ciutat de València i els seus habitants, amb particular atenció a les pràctiques quotidianes, els usos i costums, l’arqueologia industrial i el patrimonio arquitectònic.
 • Realitzar investigacions sobre la vida de la ciutat, preferentment en assumptes relatius a l’època moderna i contemporània.
 • Promoure investigacions relacionades amb la història de la fotografia valenciana, amb particular atenció a la recuperació dels primer fotògrafs, conservació de negatius, localització de llocs fotografiats, etc.
 • Promoure publicacions, en suport paper o virtual, per donar a conéixer imatges i records relacionats amb València, preferentment de manera desinteressada.
 • Portar cura de la conservació del patrimoni arquitectònic valencià, aixó com promoure la catalogació i protecció d’aquells béns que l’associació considere notables, amb atenció també a elements arquitectònics i socials com ara façanes, mobiliari urbà, vitralls, rètols, tipografies urbanes, etc
 • Promoure davant les institucions públiques i propietaris particulars mesures de protecció i conservació de béns que l’Associació considere importants per a la memòria valenciana, estimulant l’opinió pública perquè els defense.
 • Servir de punt de trobament de tots el seus membres per donar difusió a les activitats que es realizen a València coincidents amb les finalitats de l’Associació.
 • Col.laborar amb altres associacions, entitats i institucions que tinguen finalitats coincidents amb les finalitats de l’Associació.

 

Per al compliment dels fins enumerats, es realitzaran les activitats següents:

 

 • Organitzar activitats culturals periòdiques.
 • Organitzar visites guiades i passejos per la ciutat.
 • Coordinar i publicar treballs d’investigació.
 • Crear fons i col.leccions sobre el patrimoni valencià.
 • Arreplegar i conservar donacions de fons bibliogràfic, iconogràfics o materials sobre el patrimoni valencià.
 • Fer peticions a les entitats públiques i privades per protegir el patrimoni, oferint la col.laboració de l’associació.
 • Supervisió de convocatòries públiques i privades per l’obtenció de subvenció que donen suport a activitats que desenvolupen les finalitats de l’Associació.
 • Consedir premis o beques d’investigació en assumptes relacionats amb les finalitats de l’Associació.
 • Concedir reconeixements i distincions a persones destacades en la protecció del patrimoni i la història valenciana.
 • Fer difusió de les activitats de l’Associació per mitjà de les xarxes socials.
 • Qualsevol altra activitat que, dintre de les possibilitats econòmiques de l’Associació o amb la col.laboració dels seus membres o persones que en donen suport puguen contribuir a les finalitats de l’Associació.