Editorial

La ciutat de València, amb la seua riquesa en història i cultura, posseeix una memòria fotogràfica de gran valor que mereix ser recuperada i preservada. Al llarg dels anys, les fotografies han capturat moments únics i representatius de l’evolució de la ciutat, des dels seus monuments emblemàtics fins a la vida quotidiana dels seus habitants.

Recuperar la memòria fotogràfica de València és essencial per comprendre i apreciar la transformació que ha experimentat amb el temps. Cada imatge és un testimoni visual que ens connecta amb el passat, permetent-nos apreciar com ha evolucionat l’arquitectura, la societat i la cultura de la ciutat. Aquestes fotografies són finestres cap a èpoques passades, revelant detalls que podrien perdre’s en la voràgine del progrés.

A més, la recuperació de la memòria fotogràfica contribueix a reforçar la identitat de la comunitat valenciana. Les imatges històriques són un llegat que uneix les generacions presents amb les seues predecessores, creant un sentit de continuïtat i pertinença. En explorar les fotografies del passat, els ciutadans de València poden sentir-se connectats amb les seues arrels i comprendre la trama rica i diversa de la seua història.

La importància de recuperar aquesta memòria no es limita només a les fotografies, sinó també a altres aspectes com el disseny urbà, l’arquitectura i altres manifestacions artístiques que també conformen el patrimoni visual de València. Recuperar-les és preservar la seua essència i contribuir a l’enriquiment estètic de la ciutat.

En un món on la tecnologia avança ràpidament, la preservació de la memòria fotogràfica i altres aspectes esdevé encara més crucial. Les fotografies antigues són fràgils i poden deteriorar-se amb el temps. La digitalització i l’arxivament adequats són eines essencials per assegurar-se que aquestes imatges perduren per a les futures generacions.

Tono Giménez
President de la Associació
cultural Remember València


 

Les primeres fotografies pujades al Foro Remember, en octubre de 2007. Colección F. Verdú.

Edita: Associació cultural Remember València
Mail: acremembervalencia@gmail.com
Disseny i edició: gorria.info