L’ Exposició Regional de València. 

 

Organitzada per l’Ateneu Mercantil i impulsada per D. Tomás Trénor, el 22 de maig de 1909 es va inaugurar l’Exposició Regional de València. Empreses, indústries i comerços es van bolcar en este esdeveniment que comprenia des del món industrial i comercial fins a l’artístic i cultural. Una aposta per la innovació i la modernitat els ecos de la qual han arribat fins als nostres dies. No així els seus edificis dels qual només han sobreviscut tres, dos d’ells, l’edifici de la Tabaquera i l’Asil de la Lactància aliens a l’Exposició, el tercer, el Pavelló Municipal, obra de Francisco Mora és en realitat l’únic supervivent d’aquella celebració.  (Fotografia: arxiu de Rosa Viguer)

Textos: Xavier Oms