El Xalet Giner-Cortina de Torrent en la llista roja  del patrimoni

Tomàs Roselló
Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic UPV

Els nostres monuments arquitectònics són imatge viva i testimoni de la nostra història, un llegat que rebem per a transmetre a les futures generacions. Malauradament, en massa ocasions la falta de sensibilitat per part dels propietaris, d’ajudes públiques, d’interés de l’administració local i una unitat d’inspecció autonòmica amb falta de recursos humans i materials, fa que molts béns immobles amb valor patrimonial arriben a situacions límits a punt de desaparéixer. Aquest és el cas del deteriorat Xalet Giner-Cortina de Torrent, projectat en 1918 per l’original arquitecte valencià José María Manuel Cortina Pérez (1868-1891-1950) per a la seua germana Maria i el seu cunyat l’industrial José Giner.

 

Estudiat en profunditat per la meua part en diversos articles publicats i al meu Treball Final de Màster, el monument va demostrar tindre suficients valors culturals per a ser catalogat en 2009 com a Bé de Rellevància local amb nivell de protecció integral. De fet, totes les institucions consultives reconegudes en la llei de patrimoni cultural valencià van recomanar la seua protecció i posada en vàlua, en una iniciativa de salvaguarda que vaig coordinar desinteressadament al llarg d’una dècada, amb la col·laboració de nombroses entitats i institucions i que va suposar la presentació de més d’un centenar de requeriments a l’administració.

 

El Xalet Giner-Cortina va estar en bon estat de conservació fins als anys 90, moment en el qual es va accelerar el seu deteriorament a causa de diversos incendis, actes vandàlics, espolis i falta de manteniment. Tampoc les autoritats municipals van vetllar prou per la seua conservació i protecció, ja que no es va considerar la seua inclusió en el Catàleg del Pla General d’Ordenació Urbana de 1990, segons fonts consultades, per un prejudici a la seua arquitectura neoàrab. Però és ací on es demostra que la falta d’un estudi detallat d’aquest monument, aleshores, haguera pogut demostrar els importants valors patrimonials d’aquest, ja que conté fites destacades. Aquestes són, entre altres, una reinterpretació del Pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada a través de l’original estil de l’arquitecte Cortina i la bona qualitat dels seus materials, mostra dels arts i oficis de l’època.

A partir de mitjans de la dècada del 2000 el seu deteriorament es va accelerar fins a arribar al seu lamentable estat actual, amb un perill de col·lapse que ha fet que siga recentment inclòs en la Llista Roja del Patrimoni, de la prestigiosa associació Hispania Nostra. La història de la no conservació d’aquest monument és un clar exemple de la falta d’interés de l’administració local en garantir la seua ràpida conservació, ja que les actuacions de preservació en els darrers anys han sigut molt puntuals i clarament insuficients.

Foto: Tono Giménez

Esperem que aquesta crida que realitza Hispania Nostra, amb la inclusió d’aquest monument en perill, siga atesa per les autoritats municipals, actuals propietaris del bé, i es redacte un pla d’actuació perquè en els pròxims tres anys el Xalet Giner-Cortina de Torrent recupere la seua esplendor de temps passats, ja que es tracta d’un patrimoni que cal preservar, restaurar i difondre. n